İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.2015/14)Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Önleme tabi ürün

MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün 7315.11.90.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında yer alan “transmisyon zincirleri”, 7315.11.90.00.19 GTİP altında yer alan “diğerleri”, 7315.12.00.00.11 GTİP altında yer alan “transmisyon zincirleri”, 7315.12.00.00.19 GTİP altında yer alan “diğerleri” ve 7315.19.00.00.00 GTİP altında yer alan “aksamlar”dır.

(2) Bahse konu GTİP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Başvuruya konu ÇHC menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamına yönelik yürürlükte bulunan mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı (23/05/2015) tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı (23/05/2015) tarihinde yürürlüğe girer.


Tebliğ için linki yıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150523-12.htm

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE