İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.2015/12)Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
 

MADDE 5 – (1) Soruşturma konusu ürün, 8208.30.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçları”dır.
(2) Ürün, temel gıda maddelerinin öğütülmesi ve karıştırılmasında kullanılan kesici, öğütücü, doğrayıcı veya karıştırıcı uçları kapsamaktadır. Ürün küçük ev aletlerinin ve mutfak robotlarının imalatında ana bileşen olarak kullanılmaktadır.
Karar
MADDE 19 – (1) Soruşturma neticesinde, yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden,18/6/2009 tarihli ve 27262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/17) vasıtasıyla yürürlüğe konulan dampinge karşı kesin önlemin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayıyla tabloda gösterilen meri şekliyle önlem miktarı değiştirilmeden uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
 

GTİP

Madde

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Vergi
(ABD Doları/ Kg)

8208.30.00.00.00

Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçlar.

Çin Halk Cumhuriyeti

20,85

 
Uygulama
MADDE 20 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampingekarşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ yayımı (23/05/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150523-11.htm
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE