İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.2015/11)Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 2 – (1) 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:2003/23) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli destekli halkalı zincirler için 331 ABD Doları/Ton ve kaynaklı halkalı zincirler içinse 403 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlem, gerçekleştirilen NGGS neticesinde 25/7/2009 tarihli ve 27299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/25 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (2009/25 sayılı Tebliğ) ile hem destekli halkalı zincirler hem de kaynaklı halkalı zincirler için 1.069 ABD Doları/Ton olacak şekilde değiştirilerek 5 yıl daha uzatılmıştır.


Karar
MADDE 22 – (1) Soruşturma sonucunda, mer’i önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile soruşturma konusu ürün için 25/7/2009 tarihli ve 27299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/25 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTP

Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

7315.81

Destekli halkalı zincirler

Çin Halk Cumhuriyeti

1.069 ABD Doları/Ton

7315.82

Diğerleri (kaynaklı halkalı)

 
Uygulama

MADDE 23 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ yayımı (10/05/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150510-18.htm Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE