İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.2014/41)

 5402.33 GTP pozisyonunda yer alan Poliesterlerden Tekstüre İplik tanımlı menşe ülkesi ve üreticileri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil edilmesine karar verilmiştir.
 

 
Karar
MADDE 27 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, ÇHC, Endonezya ve Malezya menşeli poliester tekstüre iplik için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/41 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulan önlemlerin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmeden uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
 
GTP    Eşya Tanımı    Menşe Ülke    Üretici/İhracatçılar    Dampinge Karşı Önlem
                (ABD Doları / Ton)
5402.33    PoliesterlerdenTekstüre İplik    Çin Halk Cumhuriyeti    Hangzhou Xiangsheng Textile Co.Ltd.    335
            Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd.    297
            Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co.Ltd.    268
            Diğerleri    351
        Endonezya    PT Indorama Synthetics Tbk.    48
            PT Mutu Gading    136
            PT Polyfin Canggih    120
            PT Asia Pacific Fibers Tbk    122
            PT Susilia Indah Synthetic Fibers Industries (PTSulindafin)    240
            Diğerleri    240
        Malezya    Tüm üretici/ihracatçılar    276
Uygulama
MADDE 28 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkesi ve üreticileri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141217-3.htm