İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.2014/40)Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/40)

Yasal dayanak ve başvuru

MADDE 1  (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız RekabetinÖnlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan damping soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.

(2) Dora Otomotiv Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Olimpia Oto Camları San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve Uğurlu Oto Cam San. ve Tic. A.Ş. tarafından da desteklenen başvuruda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve İsrail menşelitemperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları”nın Türkiyeye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında (YÜD) zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülkeler menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.

Başvuru konusu ürün

MADDE 2  (1) Başvuru konusu ürün, 70.07 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılantemperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları”dır.

(2) Bahse konu GTP, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.

Karar ve işlemler

MADDE 6  (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ÇHC ve İsrail menşeli söz konusu ürün için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğe ulaşmak için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141226-28.htm
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4