İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.2014/38)İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/38)

8/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/34) ile 4410.12 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında yer alan “yönlendirilmiş lifli levha (oriented strand board-OSB)”ların Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli olanlarının ithalinde CIF bedelin %24,10’u; Kanada menşeli olanlarının ithalinde ise CIF bedelin %14,93’ü oranında dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.

Karar
MADDE 23 – (1) Soruşturma sonucunda, mer’i önlemlerin yürürlükten kalkmaları halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/34) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
 

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem Oranı

(CIF Bedelin %’si)

4410.12

Yönlendirilmiş lifli levha (OSB)

Amerika Birleşik
Devletleri

%24,10

Kanada

%14,93

Uygulama
MADDE 24 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen orandadampinge karşı kesin önlemleri tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ 13.11.2014 (yayımı) tarihinde yürürlüğe girer.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğe ulaşmak için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141113-10.htm
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4