İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.2014/24)9 Ağustos 2014 Tarihli ve 29083 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/24)”
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 9609.10 gümrük tarife pozisyonunda (GTP) yer alan “kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri” için 14/1/2003 tarihli ve 24993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/1 sayılı Tebliğ ile 3,16 ABD Doları/(144 adet) seviyesinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
Söz konusu önlemin yürürlük süresi yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde 18/12/2008 tarihli ve 27804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/35 sayılı Tebliğ ile beş yıl uzatılmıştır.
Karar
MADDE 23 – (1) Soruşturma sonucunda, meri  önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden  İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİP            Madde İsmi                                                 Menşe Ülke                         Dampinge Karşı Önlem 
9609.10       Kurşun Kalemler ve Kurşun Boyama Kalemleri    Çin Halk Cumhuriyeti             3,16 ABD Doları (144 Adet)

Uygulama

MADDE 24 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğe ulaşmak için linke tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140809-26.htm