İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/42)9613.20.00.00.19 GTİP altında kayıtlı “doldurulabilen gazlı cep çakmakları (diğer ateşleme sistemli olanlar) ile ilgili İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/27) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aşağıda tabloda yer alan şekilde değiştirilmeden uygulanmaya devam etmesine karar verilmiştir.


 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/42)


Genel Bilgi ve İşlemler
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 4 – (1) 29/5/1998 tarihli ve 23356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ : (98/4) ile ÇHC menşeli 9613.20.00.00.19 GTİP altında kayıtlı “doldurulabilen gazlı cep çakmakları”nın ithalinde 12 sent/adet oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) Söz konusu önleme ilişkin yürütülen ilk NGGS, 20/11/2004 tarihli ve 25646 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/25) ile sonuçlandırılmış ve dampinge karşı kesin önlemin 12 sent/adet’ten, 5 sent/adet’e düşürülerek devam ettirilmesi karara bağlanmıştır. Müteakiben, yürütülen ikinci NGGS, 31/10/2010 tarihli ve 27745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/27) ile sonuçlandırılmış ve önlemin aynı şekilde devam etmesi karara bağlanmıştır. 
(3) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) ile mevcut önlemin 31/10/2015 tarihinde yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.
(4) Bu kapsamda, yerli üretici Azmüsebat firması, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/27) çerçevesinde yürürlükte bulunan önlemin uygulamadan kalkması halinde önleme konu üründe dampinginve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddialarını ortaya koyarak, Yönetmeliğin 35 inci maddesi temelinde önleme konu ürün ve ülke için bir NGGS açılması talebinde bulunmuştur. 
(5) Yerli üreticinin bahse konu başvurusu üzerine ÇHC menşeli 9613.20.00.00.19 GTİP’i altında kayıtlı “doldurulabilen gazlı cep çakmakları”na yönelik olarak 28/10/2015 tarihli ve 29516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/48) ile başlatılan NGGS, Bakanlık – Genel Müdürlük tarafından yürütülerek tamamlanmıştır. Söz konusu soruşturma süresince önlem yürürlükte kalmaya devam etmiştir


Tebliğin tamamı için tıklayınız.