İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/25)İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/25)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve Plastifay Kimya End. A.Ş., Ela Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Arkim Kimya San. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Kore Cumhuriyeti menşeli "dioktil ftalat" ithalatına yönelik olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Başvuru konusu ürün
MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 2917.32.00.00.00 GTİP'te sınıflandırılan "dioktil ortoftalatlar (dioktilftalat)"dır.

Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Kore Cumhuriyeti menşeli 2917.32.00.00.00 GTİP'li "dioktil ftalat" ürününe yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.