İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/24)ÇHC menşeli 5811.00 GTP’si (5811.00.00.07.00, 5811.00.00.09.00, 5811.00.00.92.00 ve 5811.00.00.93.00GTİP’lerinde yer alan ürünler hariç) altında kayıtlı “kapitoneli mensucat”a yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/24)

 

Başvuru konusu ürün

MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 5811.00 GTP altında kayıtlı “Aralarına dolgu maddesi konulan bir veya daha fazla dokumaya elverişli madde tabakalarının dikilmesi veya başka şekilde birleştirilmesinden meydana gelen parça halindeki kapitoneli mensucat (58.10 pozisyonundaki işlemeler hariç)”tır.

(2) 5811.00.00.07.00, 5811.00.00.09.00, 5811.00.00.92.00 ve 5811.00.00.93.00 GTİP’lerinde yer alan “selüloz türevleri veya diğer suni plastik maddeler emdirilmiş, sıvanmış veya bu maddelerle lamine edilmiş olanlar” başvuru konusu ürün kapsamının dışında tutulmuştur.

(3) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(4) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde, bir damping soruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli 5811.00 GTP’si (5811.00.00.07.00, 5811.00.00.09.00, 5811.00.00.92.00 ve 5811.00.00.93.00GTİP’lerinde yer alan ürünler hariç) altında kayıtlı “kapitoneli mensucat”a yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.