İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/19)Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün, 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 GTİP altında yer alan “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı”dır.

Karar
MADDE 25 –
 (1) Soruşturma sonucunda, mer’i önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/13) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin tabloda belirtilen şekilde mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

7315.11.90.00.11

Transmisyon Zincirleri

 
Çin Halk Cumhuriyeti

 

1.200 ABD doları/ton

7315.11.90.00.19

Diğerleri

7315.12.00.00.11

Transmisyon Zincirleri

7315.12.00.00.19

Diğerleri

7315.19.00.00.00

Aksamlar

 

Uygulama
MADDE 26 –
 (1) Gümrük idareleri, 25 inci maddede GTİP’i, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşısında gösterilen tutarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz


Tebliğin tamamı için tıklayınız.