İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/52)İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/52)


           Yerli üretici Makina Takım Endüstrisi A.Ş. tarafından yapılan başvuruda Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “matkap ucu ve parmak frezeler”in ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı gerekçesiyle bir nihai NGGS açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

 Önleme tabi ürün, 8207.50.60.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında kayıtlı   “metal işlemeye mahsus, iş gören kısımları yüksek hız çeliğinden olan delmeye mahsus aletler (matkap uçları)” ve 8207.70.31.00.19 GTİP altında kayıtlı “metal işlemeye mahsus diğer parmak frezeler (parmak frezeler)”dir.

Mevcut önlem

(1) ÇHC menşeli 8207.50.60.00.00 GTİP’li “matkap uçları” ve 8207.70.31.00.19 GTİP’li “parmak frezeler” için 4/2/2005 tarih ve 25717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3) uyarınca sırasıyla 6 ABD Doları/Kg ve 10 ABD Doları/Kg dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru neticesinde açılan NGGS, 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı 5 inci Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/2) ile sonuçlandırılarak meri uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir.

Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

 Bu Tebliğ yayımı (30/12/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.