İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/47)Yerli üreticiler Depar Deri Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Flokser Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Doğuş Suni Deri Kösele San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruda Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 5903.20.10.10.00, 5903.20.10.90.00, 5903.20.90.10.00 ve 5903.20.90.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında sınıflandırılan “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (Suni Deri)” ürününün ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı gerekçesiyle bir NGGS açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

Önleme tabi ürün

Önleme tabi ürün, 5903.20.10.10.00, 5903.20.10.90.00, 5903.20.90.10.00 ve 5903.20.90.90.00 GTİP’leri altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (Suni Deri)”dir.

Mevcut önlem

MADDE 4 – (1) 5/2/2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/2) ile ÇHC menşeli 5903.20.10.10.00, 5903.20.10.90.00, 5903.20.90.10.00 ve 5903.20.90.90.00 GTİP’li “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (Suni Deri)” için sırasıyla 1 ABD Doları/kg, 1 ABD Doları/kg, 2,2 ABD Doları/kg ve 2,2 ABD Doları/kg tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

 (2) Yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen NGGS neticesinde 31/10/2010 tarihli ve 27745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/28) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı (30/10/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğin tamamı için tıklayınız