İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/46)Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 9607.11 ve 9607.19 gümrük tarife pozisyonlarında (GTP) yer alan “kayarak işleyen fermuarlar”dır.
Mevcut önlem
MADDE 4 – (1) 12/3/2005 tarihli ve 25753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2005/7) ile ÇHC menşeli “kayarak işleyen fermuarlar”ın ithalatında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlemin yürürlük süresi, yürütülen NGGS neticesinde 30/10/2010 tarihli ve 27744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/29) ile uzatılmıştır.
 

Pozisyon No

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

9607.11

Dişleri Adi Metallerden Olanlar

Çin Halk Cumhuriyeti

3 ABD Doları/Kg

 

 

Çin Halk Cumhuriyeti

3 ABD Doları/Kg

9607.19

Diğerleri

 
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.
(2) ÇHC menşeli ithalatta uygulanan soruşturmaya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülür.
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı (28/10/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğin tamamı için tıklayınız