İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/45)

 İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/45)
          
            Yasal dayanak ve başvuru
           MADDE 1- Yerli üretici Trakya Cam Sanayi A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Düzce Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruda Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 7009.91 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan “çerçevesiz cam aynalar” ürününün Türkiye’ye ithalatının dampinge konu fiyatlarla gerçekleştirildiği ve söz konusu ithalatın yerli üretim dalına zarar verdiği iddialarıyla söz konusu ürün ve ülkeye yönelik olarak bir damping soruşturması başlatılması talep edilmiştir.
Başvuru konusu ürün
MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürün, 7009.91 GTP’si altında kayıtlı “çerçevesiz cam aynalar”dır.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Yönetmeliğin 19 uncu ve 20 nci maddeleri çerçevesinde bir damping soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli 7009.91 GTP’si altında kayıtlı “çerçevesiz cam aynalar” ürününe yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülür.
Geçici önlem ve önlemlerin geriye dönük uygulanması
MADDE 11 – (1) Kanunun 12 nci ve Kararın 5 inci maddeleri çerçevesinde soruşturma sırasında geçici önlem alınması kararlaştırılabilir. Kararın 6 ncı maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde önlemin geriye dönük uygulanması söz konusu olabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem istisnası söz konusu değildir.

Tebliğin tamamı için tıklayınız