İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/30)İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/30)


Önlem konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Önlem konusu ürün, 8301.40.11.00.00, 8301.40.19.00.11, 8301.40.19.00.19 ve 8301.60.00.00.00 gümrük tarife istatistik  pozisyonları (GTİP) altında yer alan “topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç)”, “diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç)” ile “yalnız kapı kilitleri için silindir – bareller ile kilit kasası”dır.

(2) Kapı kilitleri, kapılara takılan ve bunları kilitli tutmaya yarayan kapı kolu ve/veya anahtarla açıldığı zaman kapının açılmasını sağlayan metalden yapılmış elemanlardır. Kilitlerin silindirli gömme, iç kapı gömme, amerikan tipi topuzlu (silindir biçimli, anahtarlı ve/veya düğmeli), elektromekanik (elektrikle çalışan mekanizması vardır; manyetik kart anahtar işlevini görür) gibi muhtelif çeşitleri bulunmaktadır.  Kullanılan yer, kapı, güvenlik derecesi ve hatta ebatlarına göre bu çeşitleri çoğaltmak mümkündür.

(3) Silindirli gömme kilitler birbirine sabit bir şekilde bağlı olmayan silindir-barel ve kilit kasası olarak iki temel parçadan müteşekkildir. Silindir-barel, anahtar vasıtasıyla iç mekanizmayı çalıştırarak dili ileri-geri hareket ettirmeye yarayan parçadır. Kilit kasası ise kapıya sabitlenen ve kilidin gövdesini oluşturan parçadır. Temelde silindir-barel ve kilit kasası takım olarak, diğer bir ifadeyle bütün kilit halinde ticarete konu olmakla birlikte ayrı ayrı da satılabilmektedir. Bu durum bilhassa silindir-barel için geçerlidir.

(4) Önlem kapsamı dışında tutulan elektromekanik kilitler, elektrikli bir devre ile çalışan, mekanik kilitleme özelliği olan kilitlerdir. Bu kilitler, tam elektronik kilitleri ve elektromanyetik kilitleri de kapsar.

(5) Soruşturma konusu ürün dikkate alındığında, yerli üretim dalı tarafından imal edilen kilit, silindir-barel ve kilit kasasının benzer ürün niteliği taşıdığı, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/16)’in hukuki ve idari alt yapısını oluşturan önleme esas damping soruşturmasında tespit edilmiştir. Bu soruşturmada ise, YÜD tarafından üretilen kilit, silindir-barel ve kilit kasası ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilen önleme konu ürünlerin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer ürüne yönelik bu tespiti ortadan kaldıracak saptamada bulunulmamıştır.  Bu nedenle, söz konusu ürünün benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(6) Önlem konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP’ler ve karşılığı eşya tanımıdır.

Tebliğin tamamı için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150716-12.htm


Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE