İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/28)ABD MENŞELİ 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında sınıflandırılan “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtlara dampinge karşı kesin önlem uygulaması 14/07/2015 tarihi itibariyle  başlamıştır.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Soruşturma
MADDE 2 – (1) OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (OYKA) tarafından yapılan başvuru üzerine Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli “metrekaresi 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar” için 22/7/2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/26) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.
Karar
MADDE 35 – (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %)

4804.11.11.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner)kağıtları

Amerika Birleşik Devletleri

International PaperCompany

9,43

4804.11.15.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner)kağıtları

Rock-Tenn CP, LLP

15,06

4804.11.90.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner)kağıtları

Diğerleri

19,96

 

Uygulama
MADDE 36 – (1) Gümrük idareleri, 35 inci maddede gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Tebliğ yayımı (14/07/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150714-6.htm

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE