İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/9) (R.G: 05.05.2013-28638)İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/9) (R.G: 05.05.2013-28638)

            Tebliğin konusu; 8419.11.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında yer alan Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli  “Gazla Çalışan Anında Su Isıtıcıları” ile ilgili,  Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun zarara neden olduğu iddiasıyla,ithalatına karşı önlem alınması telebine istinaden, damping soruşturması açılmasıdır.

Tebliğ,yayımı tarihinde(05.05.2013) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.