İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2016/12)İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/12)
 
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuruya istinaden Kore Cumhuriyeti menşeli “ftalik anhidrit” ürününün ithalatına ilişkin olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Başvuru konusu ürün, 2917.35.00.00.00 GTİP altında kayıtlı “ftalik anhidrit”tir.
Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Kore Cumhuriyeti menşeli 2917.35.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “ftalik anhidrit” ürününe yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
Süreler
MADDE 10 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.