İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2016/10)İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/10)
 
 
ÇHC menşeli “yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları” için 0,91 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
söz konusu ürüne ilişkin önlemlerin 23/5/2015 tarihinde sona ereceği, yerli üretim dalının mevzuatta öngörülen sürede yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur.
Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla başlatılan NGGS, Genel Müdürlük tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.
Karar
MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda, mer’i önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/12) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin tabloda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
 

 
Uygulama
MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, 24 üncü maddede gümrük tarife pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkeleri ve üreticileri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşısında gösterilen tutarlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı (17/04/2016) tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin tamamı için tıklayınız.