İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2015/5)ÇHC menşeli cam elyaf  takviye malzemeleri ithalatında uygulanmakta olan mevcut dampinge karşı önlem düzeyinin yeterli olmadığı anlaşıldığından Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda belirtilen şekilde değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Açıklama: Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Değerlendirme ve Sonuç

Değerlendirme
MADDE 21 – (1) Esas soruşturma sonucunda yürürlüğe giren önlem sonrasında ÇHC menşeli cam elyafı ithalatında önemli bir azalma yaşanmamış; fiyatlar dünya fiyatlarının oldukça altında gerçekleşmiştir. Ayrıca ÇHC’ninithal birim fiyatlarının azalma eğiliminde olduğu görülmektedir.
(2) Önlem sonrasında ÇHC menşeli cam elyafı ithalatının seviyesini ve pazar payını koruduğu görülmekte;YÜD’ün ise önleme rağmen yüksek seviyelerde olan fiyat kırılma ve baskısı altında üretiminin sabit kaldığı ve hali hazırda bazı fırınlarının kapandığı anlaşılmaktadır. YÜD’ün pazar payından feragat etmemek için maliyet altında satış yaptığı ve soruşturma konusu ürün için zararın devam ettiği görülmektedir.
(3) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, ÇHC menşeli ithalatın önlem sonrası dönemdeki gelişimi ile fiyat kırılması ve baskısı oranlarının önlem sonrası dönemdeki seyri incelendiğinde ÇHC menşeli cam elyaf  takviye malzemeleri ithalatında uygulanmakta olan mevcut dampinge karşı önlem düzeyinin yeterli olmadığı anlaşılmaktadır.
Karar
MADDE 22 – (1) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjlarından daha düşük seviyede uygulanan yürürlükteki önlemin, yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararın ortadan kaldırılması için yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 2011/1 sayılı Tebliğin 25 inci maddesinde yer alan  önlemin İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda belirtilen şekilde değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
 

Pozisyon No

Eşyanın Tanımı

 Menşe Ülke

 
  Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF %)

7019.11

Cam liflerinden uzunluğu50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler

 Çin Halk   Cumhuriyeti

ChongqingPolycompInternationalCorporation(CPIC)

24,50

7019.12

Fitiller

7019.19

Diğerleri

7019.31


Takviye tabakaları

Diğerleri

35,75

7019.90.00.10.00

Dokumaya elverişli liflerden

7019.90.00.30.00

Cam liflerden keçe

 
Uygulama
MADDE 23 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkesi ve üreticileri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ yayımı (17/04//2015) tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4