İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2014/17-2014/18-2014/19 – İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMİNEEkonomi Bakanlığı  tarafından yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ve İthalatta Korunma Önlemine ilişkin tebliğler aşağıda linkte yer almaktadır.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140617-13.htm

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140617-15.htm

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140617-14.htm

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140617-16.htm