İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ21.11.2013 tarihli 28828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan aşağıdaki linkte yer alan tebliğ ile “Gücü 15 KW.ı geçmeyen Dizel Motorlar(Deniz taşıtları ile 87. Fasıldaki taşıtlar için olanlar hariçtir.)” için aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/23)

 

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem

(CIF Bedelin %)

8408.90.41.90.00

Diğerleri

Hindistan

Greaves Cotton Limited

5,71

Diğerleri

14,38

Çin Halk Cumhuriyeti

Changzhou Changfa Imp. & Exp. Co., Ltd.

152,48

Diğerleri

165,18