İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (2016/3)Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/3)

 

Soruşturma konusu ürün

MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu ürün, 73.04 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borulardır. Ürünün sınıflandırıldığı GTİP’lere ilişkin tablo EK’te yer almaktadır.

Uygulama

MADDE 28 – (1) Gümrük idareleri, 26 ncı maddede GTİP’i, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda teminat alırlar.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ yayımı (12/02/2016) tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğin tamamı için tıklayınız         
Ekleri için tıklayınız