İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ (tebliğNo:2004/20)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2004/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA TEBLİĞ
MADDE 1 – 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/20)’in Ek-1’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı (26/06/2015) tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE