ithalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Tek Pencere Sistemi – Ekonomi Bakanlığı “ konulu 2015/16 sayılı Genelge ve İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 2013/9 sayılı Tebliğ ekte  yer almaktadır.
 
“İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)” gereğince söz konusu tebliğ eki GTİP’ler kapsamındaki eşyalar için düzenlenen Kayıt Belgelerinin 30.09.2015 tarihinden itibaren Tek Pencere e-belge sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
 

  1. Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0882 belge kodlu izin belgeleri (TPS-Kayıt Belgesi(Su Ürünleri)) Tek Pencere e-belge sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

      2. Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 15545419880849000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

      3. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır. 


Ekler:
2015/16 Sayılı Genelge için linki tıklayınız.
http://www.igmd.org/files.php?force&file=belge/mevzuat/2015_16_RYKGM_680709118.pdf
2013/9 Sayılı Tebliğ için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130604-9.htm