İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 07/02/2017 tarihli ve 29972 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 1 inci maddesindeki tablonun üçüncü sütununun başlığında yer alan “Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)” ibaresi, Ekonomi Bakanlığının 08/02/2017 tarihli ve 75971481-249-E.14886 sayılı yazısına istinaden “CIF Kıymet (ABD Doları/m3)” olarak, aynı tablonun dipnotu “*Ton: Brüt ağırlık” ibaresi ise tablodan çıkarılarak düzeltilmiştir.