İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2013/10)’de Değişiklik Yapılması Hakkında TebliğİTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013/10)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA TEBLİĞ
MADDE 1 – 19/8/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)’in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-II, Ek-IV, Ek-V, Ek-VI ve Ek-VII’deki formlar eksiksiz bir şekilde doldurulur ve Ek-III’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirtilen belgelerin iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-I’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“                                             GÜMRÜK TARİFE POZİSYONU VE EŞYA TANIMI

Sıra No

G.T.P

Eşyanın Tanımı

BİRİM
GÜMRÜK 
KIYMETİ*
(ABD Doları)

1.

 3921.90.60.00.11

 Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar

2,5 $/Kg

2.

 8208.30.00.00.00

 Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları

25 $/Kg

3.

 8301.40.11.00.00

 Silindirli kapı kilitleri

20 $/Kg

4.

 8301.40.19.00.11

 Soğuk hava depolarına mahsus olanlar

20 $/Kg

5.

 8301.40.19.00.19

 Diğerleri

20 $/Kg

6.

 8301.60

 Aksam ve parçalar

15 $/Kg

7.

 9105.21.00.00.00

 Elektrikle çalışan duvar saatleri

3,50 $/Adet

8.

 9609.10

 Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa yerleştirilmiş uçları ile birlikte)

30 $/Kg

9.

 9613.10.00.00.00

 Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

0,08 $/Adet

10.

 9613.20.00.00.11

 Ateşleme sistemi elektrikli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

0,16 $/Adet

11.

 9613.20.00.00.19

 Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

0,08 $/Adet

* Kg: Brüt Ağırlık                                                                                                                                                               ”
 
MADDE 4 – Aynı Tebliğe ekteki Ek-IV, Ek-V, Ek-VI ve Ek-VII eklenmiştir.
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 
 Ekler için tıklayınız