İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

2009/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ayçiçeği tohumu (çerezlik olmayanlar) ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarları artırılmış; 1205.10.90 ve 1205.90 tarifesi altında sınıflandırılan rep veya kolza tohumları da gözetim uygulaması kapsamına alınmıştır

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz