İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/7) (R.G.:20.04.2013-28624)İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/7) (R.G.:20.04.2013-28624)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

           Tebliğ, aşağıda 2 sıra olarak belirtilen gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve tanımları muhteviyatı eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslarıiçermektedir.

8413.91.00.00.00 Pompalara ait olanlar [Yalnız akaryakıt ve lpg pompalarında kullanılan brodimetre, debimetre, akışölçer ve benzeri metreler]

 

90.26                 Sıvı ve gazların akış, seviye basınç veya değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye veya muayenesine mahsus alet ve cihazlar (debimetreler, seviye göstergeleri, manometreler, kalorimetreler gibi) (90.14, 90.15, 90.28 veya 90.32 pozisyonlarındaki alet ve cihazlar hariç)[Yalnız akaryakıt ve lpg pompalarında kullanılan brodimetre, debimetre, akışölçer ve benzeri metreler]

 

Tebliğ metni için tıklayınız.