İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2005/10) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ2005/10 Sayılı Tebliğ ile tohumluk olmayan 1005.90 GTP'de yer alan mısır ithalatında uygulanan gözetim uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.   

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 


İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞİN

(TEBLİĞ NO: 2005/10) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/10)  yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 30/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yürürlükten kaldırılan değiştirilmiş 2005/10 Sayılı Tebliğ için linki tıklayınız.