İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında TebliğİTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2010/1 SAYILI

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1  31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğ’in EK-1inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesinin 3204.14.00.00.00ibaresinden sonra gelmek üzere bir alt satırına 41. Fasıl ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2  Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.(27.01.2015)

MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4