İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2013/2 ,2013/8 2013/9 TEBLİĞLER HKTEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/2)DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  16/3/2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1  (1) Bu Tebliğ aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşılarında gösterilen gümrük kıymetlerinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Ton*)

0902.10.00.00.00

Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg’yi geçmeyen hazır ambalajlarda)

4.550 (1)

0902.20.00.00.00

Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş)

2.500

0902.30.00.00.00

Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay (3 kg’yigeçmeyen hazır ambalajlarda)

4.550 (1)

0902.40.00.00.00

Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş diğer çaylar

2.500

0903.00.00.00.00

Paraguay çayı (maté)

3.000

Ton: Brüt Ağırlık

(1) Süzen poşet çaylar için 7.800 $/Ton uygulanır.”              

 

MADDE 2  Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunması halinde, tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.

MADDE 3  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4  Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/8)DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  18/5/2013 tarihli ve 28651 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasınaİlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/8)’in ek-1inde yer alan tablonun 59 sıra numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

59

6908.90.93.90.11

El yapımı çiniden olanlar

700

MADDE 2  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/9)DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  4/6/2013 tarihli ve 28667 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasınaİlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)in ekinde yer alan ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2  Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

“Ek-1

KAYDA ALINAN EŞYA LİSTESİ

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

0302.13.00.00.00

Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus)

0302.14.00.00.00

Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

0302.41.00.00.00

Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-Clupea pallasii)

0302.43

Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.) yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)

0302.44.00.00.00

Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus)

0302.46.00.00.00

Cobia (Rachycentron canadum)

0302.53.00.00.00

Kömür balığı (Pollachius virens)

0302.59.90.00.00

Diğerleri

0302.82.00.00.00

Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]

0302.84.90.00.00

Diğerleri

0302.85.90.00.00

Diğerleri

0302.89.90.00.00

Diğerleri

0303.11.00.00.00

Sockeye somonu (Red salmon) (Oncorhynchus nerka)

0303.12.00.00.00

Diğer Pasifik somonları (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus )

0303.13.00.00.00

Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

0303.23.00.00.00

Tilapya (Oreochromis spp.)

0303.24.00.00.00

Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0303.29.00.00.00

Diğerleri

0303.51.00.00.00

Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası Clupea pallasii)

0303.53

Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)

0303.54

Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu-Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus)

0303.65.00.00.00

Kömür balığı (Pollachius virens)

0303.89.10.00.00

Tatlısu balıkları

0303.89.40.00.00

Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar

0304.41.00.00.00

Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

0304.44.30.00.00

Kömür balığı (Pollachius virens)

0304.62.00.00.00

Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) [Yalnızca Pangasuslara ait olanlar (Pangasius spp)]

0304.73.00.00.00

Kömür balığı (Pollachius virens)

0304.75.00.00.00

Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma)

0304.81.00.00.00

Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

0304.86.00.00.00

Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0304.89.41.00.00

Avustralya uskumrusu – Scomber Australasicus

0304.89.49.00.00

Diğerleri

0304.93.10.00.00

Surimi

0304.94.10.00.00

Surimi

0304.95.10.00.00

Surimi

0304.99.10.00.00

Surimi

0304.99.23.00.00

Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik ringası -Clupea pallasaii) na ait olanlar

0306.16
(0306.16.10.00.00 hariç)

Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306.17
(0306.17.10.00.00,
0306.17.92.00.00 hariç)

Diğer karidesler

0306.17.92.00.00

Penaeus familyasından karidesler

0306.26 
(0306.26.10.00.00 hariç)

Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306.27 
(0306.27.10.00.00 hariç)

Diğer karidesler

0307.41

Canlı, taze veya soğutulmuş

0307.49 
(0307.49.05.00.00 hariç)

Diğerleri

0307.51.00.00.00

Canlı, taze veya soğutulmuş

0307.59 
(0307.59.05.00.00 hariç)

Diğerleri

0307.99.11.00.00

Akdeniz kalamarları (İllex spp.)