İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar     2016/9611 sayılı kararın 1. Maddesinin 3.fırkasında bahsedilen “ Dahilde işleme rejimi  kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürünün AB ‘e ihracatında telafi edici vergi uygulaması” aşağıda yeni ve eski haliyle paylaşılmıştır.

 
Özeti: yeni uygulamada ülke ayrımı kaldırılmış olup yerine telafi edici vergiye konu DİR kapsamındaki ürünün AB’e  ihracatında  TEV hesabı AB Ortak Gümrük tarifesindeki gumruk vergisi oranına göre  tatbik edileceğidir.
 
Yeni düzenleme :Bu Karar kapsamında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinden daha yüksek oranda gümrük vergisi uygulanan eşyanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek, işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliği'ne ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesindeki gümrük vergisi oranları tatbik edilir
 
Eski düzenleme: Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde Pakistan, Kırgızistan ve Filipinler menşeli eşyanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek, işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında; II sayılı listede yer alan Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü.) sütunu yerine Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü.) sütununda belirtilen vergi oranları tatbik edilir.
       
 

     II sayılı listedeki 85 inci fasıl altında yer alan aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) karşısında belirtilen maddeye ve ilgili faslın son kısmına aşağıda yer alan (4) numaralı dipnot eklenmiştir.

Özeti:8517.70.00.00.00  GTİP kapsamı eşya 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında "Ar-Ge Merkezi Belgesi'ne sahip firmalar tarafından yapılan ithalatta gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir olacağıdır.


 
(4): Eşyayı kendi üretimlerinde girdi olarak kullanan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında       Kanun hükümlerine göre "Ar-Ge Merkezi Belgesi'ne sahip firmalar tarafından yapılan ithalatta gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.”

3. Karara eklenen geçici madde ile;
GTS sisteminde birkaç ülkede tekstil sektörü başta olmak üzere birkaç sektör 31.12.2016 itibari ile hariç sektöre alındı. Fakat yüklenmiş ve yolda olan ürünler için de bir süre verilmemişti. Özellikle EAGÜ olan Bangladesh tekstil sektörünü çok etkiledi. Yolda olan ve 31.12.2016 dan önce yüklemesi yapılmış malzemeler için bir  uygulama talebi başvuruları yapılmıştır.
 
Yapılan talepler doğrultusunda ;
31.12 den önce yüklenmiş , 14.02.2017 ye kadar özet beyan verilmiş ve ithal edilmiş, vergisi diğer ülke olarak ödenmiş olan beyannamelerde FORM A belgesini ve konşimento ( CMR ) sunarak geri almalar için 30 gün başvuru süresi verilmiştir.
31.12 den önce yüklenmiş ,14.02.2017 ye kadar özet beyan verilmiş ve gümrükte olan ürünler içinde süresi dahilinde uygun FORM A ve konşimento ( CMR )  İle 31.12.2016 dan önceki gümrük ve ilave vergi oranından ithalatlar yapılabilir. 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz