İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar2015/7606-İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar..Bazı tekstil ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergisinin değiştirilmesi hk.
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Karar  Sayısı : 2015/7606
2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 10/4/2015 tarihli ve 45108 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kararı ve ekleri için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150530-17-1.pdf