İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair KararDamızlık sığırların ithalatında AB, Güney Kore ve Malezya için Gümrük Vergisi %0, bu ülkelerin haricindeki EFTA, B-HER, ve Diğer Ülkeler için Gümrük Vergisi % 7,8 e çıkartıldı

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz


Eski Hali : 
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
Karar Sayısı: 2016/8795
03.05.2016 tarih ve 29701 sayılı R.G.
 
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 25/4/2016 tarihli ve 49547 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/4/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
MADDE 1– (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli 1 Sayılı Listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde düzenlenmiştir.

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB,
EFTA

B-HER.

G.KORE

MLZY.

D.Ü.

0102.21.10.00.00

Düveler (doğurmamış dişi sığırlar)

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

0102.21.30.00.00

İnekler

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

0102.21.90.00.00

Diğerleri

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 2- (1) Bu Karar, yayımını takip eden 60 ıncı gün yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.