İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2015/7983)Türkiye-Malezya STA

 01.08.2015 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya Cumhuriyeti Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 03.08.2015 tarihli 29434 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Ekleri için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20150803M1-1-1.pdf