İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile 0713. Pozisyonunda bulunan “Kuru fasulye” ithalatına uygulanan gümrük vergisinin sıfırlanması21 Ocak 2014 SALI

 Resmî Gazete

 Sayı : 28889

 

 BAKANLAR KURULU KARARI  

 Karar Sayısı : 2014/5809

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

 

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/1/2014 tarihli ve 2379 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

 Ek karar için Tıklayınız