İthalat Rejimi Kararına Ek Karar-2016/9381Türkiye ile Moldova arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 01.11.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
Türkiye -Moldova STA kapsamında kapsamında eşyanın tercihli vergi oranlarından yararlanabilmesi için EUR.1 Dolaşım Belgesi" veya "Fatura Beyanı"nın ibraz edilmesi gerekmektedir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 
 
Karar Sayısı: 2016/9381

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/10/2016 tarihli ve 106745 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddelerine ve 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile 1/7/2016 tarihli ve 6725 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR


MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I, II ve III sayılı listelerde yer alan ve 25 ila 97 nci fasıllar arasında gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyadan Moldova Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi ve varsa tarım payı sıfır olarak uygulanır.

MADDE 2- İthalat Rejimi Kararına Ek Karar şeklinde ihdas edilen ilave gümrük vergileri, Moldova Cumhuriyeti menşeli eşya için tatbik edilmez.

MADDE 3- Bu Karar 1/11/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür,