İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2014/7098

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar – 2014/7098 (31.12.2014 t. s. R.G.)

Karar Sayısı : 2014/7098

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/12/2014 tarihli ve 8909 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listeler ve ekler, değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış; aynı Karara I, II, III, IV, Vve VI sayılı listeler ile (EK:1)(EK:2)(EK:3)(EK:4)(EK:5) ve (EK:6) ilave edilmiştir.
Ancak, ilave gümrük vergisi alınmasına yönelik İthalat Rejimi Kararına ek kararların uygulanmasına devam edilir.
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde Pakistan menşeli eşyanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek, işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında; II sayılı listede yer alan Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü.) sütunu yerine Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.D.T.Ü.) sütununda belirtilen vergi oranları tatbik edilir.
MADDE 2 – (1) Bu Karar 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.