İthalat Rejimi Kararına Ek Karar – 2013/4635 (R.G.: 30.04.2013-28633)İthalat Rejimi Kararına Ek Karar – 2013/4635 (R.G.: 30.04.2013-28633)


Söz konusu karar ile birçok gtip nin vergilerinde indirim yapılmıştır.

İlgili gtip ve vergi oranlarına ulaşmak için aşağıdaki internet adresini kullanabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130430-3-1.rar