İthalat Rejimi Kararına Ek Karar4202. G.T.P.’lu (Sandıklar,valizler,evrak çantaları,okul çantaları vb mahfazalar) isimli eşyalar için % 30 oranında ilave gümrük vergisi alınacaktır.
ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği veya Türk menşeli olmayan eşyadan İlave Gümrük Vergisi alınır.Ancak Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçervesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkelr menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki kaydıyla ilave gümrük vergisi alınmaz.
Bu Kararın yayım tarihinden önce yüklemesi yapılmış olan eşyanın, en geç bu Kararın yayımı tarihinden sonra 1 ay içinde itahlatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.
Bu Karar yayımı (20/06/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 Karar Sayısı : 2015/7722
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/5/2015 tarihli ve 58889 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kararın eki için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150620-2-1.pdf Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE