İthalat Rejim Kararı Eki V Sayılı Listede Yapılan Değişiklikler Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: İthalat Rejim Kararı Eki V Sayılı Listede Yapılan Değişiklikler Hakkında 

Duyuru Özeti:

95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki V sayılı listenin değiştirilmesine ilişkin 2018/11975 sayılı Karar, 27.06.2018 tarihli 30461 sayılı 1.mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

V sayılı listede yer alan eşyalar aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.

V Sayılı Liste; gümrük vergileri indirilen veya askıya alınan ağırlıklı olarak kimya ve elektronik sektörlerinde hammadde veya ara girdi olarak kullanılan bazı maddeleri ihtiva eder.

Gümrük Birliği çerçevesinde, Avrupa Birliği'nde yürürlükte bulunan "Askıya Alma Listesi"nde yer alan ürünleri içermektedir. Türkiye'nin Gümrük Birliği çerçevesinde sanayi ürünleri ithalatında üçüncü ülkelere karşı Avrupa Birliği ile aynı gümrük vergilerini uygulama yükümlülüğü olduğundan ve hammadde niteliğindeki bu ürünler için sanayimizin düşük vergili ithalattan faydalandırılmasını teminen, AB ile mutabakat sonucu V sayılı liste hazırlanmıştır.”
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.