İthalat Konteyner Ardiye İndirim Skalasıİthalat Konteyner Ardiye İndirim Skalası

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği’nden almış olduğumuz 01.03.2013 tarihli yazıda; 

İşletmelerinin, ticaret hacmini arttırmayı hedefleyen müşterilere destek olmak amacıyla ithalat konteyner ardiye indirim skalası uygulamasına karar verdikleri belirtilmektedir. Ayrıca, limanlarına gemi ile gelip liman sahasında içi boşaltılan, limanlarından kara yolu veya demir yolu ile dolu çıkan ithal konteynerlere  (supalan hariç) ilişkin ekteki skalada belirtilen konteyner (TEU) miktarları üzerinden imzalanacak iki yıllık sözleşmenin koşullarının yerine getirilmesi şartıyla, 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2014 tarihine kadar skalada belirtilen oranlarda indirim uygulanacağı belirtilmiştir.

 Yazının devamında, şu açıklamalara yer verilmektedir:

                         İndirim skalasının uygulamasında gereken şartlar,

 ü  Sözleşme, hizmet faturasının düzenlendiği ve gümrük beyannamesinde kayıtlı olan (alıcı) mal sahibi kısmında ismi yazılı olan şirket veya şahıslarla yapılacak olup şirketlerin bağlı ortaklık veya iştirakleri sözleşme konusu olmayacaktır,

 ü    Ekteki skalada belirtilen indirimler, beher yıl için olup iki yıllık sözleşme imzalanması koşulu ile geçerli olacaktır. Sözleşme konusu konteyner (TEU) miktarlarının tamamlanabilmesi amacıyla, yıllar arasında +/- %10’a kadar konteyner miktarı devri yapılabilecektir,

 ü  2013 hak edişi, 2014 Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitle sözleşme sahibi şirketin cari hesabına kredi olarak kaydedilecek ve müteakip hizmet taleplerinden mahsup edilecektir. 2014 hak edişi ise, 2015 Ocak ayında defaten ödenecektir. 2013 hak edişini 2014 Ocak ayında nakit olarak almak isteyen firmaların sözleşmede belirtilecek miktar ve şartlarda teminat mektubu vermeleri gerekmektedir,

 ü  Beher yıl için verilecek indirim, aynı dönem için firmanın ödediği faturalandırılmış toplam ithalat ardiye tutarından fazla olmayacaktır,

 ü  Konteyner (TEU) miktarının hesaplanmasında sözleşme dönemi içinde liman sahasında içi boşaltılmış, limanlarından kara yolu veya demir yolu ile ithalat veya antrepo beyannamesi ile dolu çıkış yapmış olan ithal konteynerler dikkate alınmacaktır,

 ü  Sözleşme imzalamak için son başvuru süresi 31.03.2013’tür,

 ü  Sözleşme imzalamış firmalar için 31 Mart 2013 tarihi itibari ile ithal konteyner ardiye tarifesi sabitlenecek olup sözleşme şartlarını yerine getiren firmalar, bu tarihten sonra ithal konteyner ardiye tarifesindeki olası tarife artışlarından etkilenmeyecektir,