İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:

2017/3 sayılı İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği’nde yapılan değişikliklere ilişkin Tebliğ 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ’in 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan : “(5) Birinci fıkrada sayılan belgelerin asıllarının Genel Müdürlüğe ulaşması ve dördüncü fıkrada açıklanan yetkilendirme başvurusunun yapılması üzerine, başvuru sahibi kişiye başvuru belgelerini elektronik ortamda sisteme yüklemek üzere kısıtlı yetki verilir.”  ibaresinden sonra gelmek üzere,

“Ancak yetkilendirme başvurusunun yapılmasından itibaren on gün içerisinde birinci fıkrada sayılan belgelerin asıllarının Genel Müdürlüğe ulaşmaması halinde, başvuru sahibi firmaya kısıtlı yetki verilmez ve başvuru sahibi firmanın yetkilendirme başvurusu iptal edilir.”  ibaresi eklenmiştir.

Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere “Diğer Başvurular” başlıklı 10/A maddesi eklenmiştir.

“Firmalar tarafından bu Tebliğ kapsamında yer alan ithalat işlemleri dışında kalan diğer her türlü başvuru 1/4/2018 tarihi itibarıyla elektronik imzalı olarak başvuru sahibi firmanın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden, Ekonomi Bakanlığı KEP adresine ([email protected]) yapılır.”
 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.