İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ve Başvuru Kılavuzu Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ve Başvuru Kılavuzu Hk.

Duyuru Özeti:

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar 2023/21 sayılı Tebliğ ile belirlenmektedir.

05.04.2023 Tarihli Düzenleme ile; söz konusu Tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır.
 
  • Daha öncesinde fiziken kaşe imzalı olarak siteme yüklenen başvuru dilekçesi, artık e-imzalı bir PDF şeklinde yüklenecektir.
  • Yine fiziken kaşe imzalı yapılıp siteme yüklenen firma tanımlama formu, artık sistem üzerinden doldurulacaktır.
  • Birden fazla kişiye aynı anda ithalat işlemlerini elektronik ortamda yapmak üzere yetki verilebilecek olup, belirtilen taahhütnamenin yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı olmak üzere 3 (üç) yıl geçerli olacak şekilde düzenlenecektir. (Yetki süresi daha öncesinde firma tarafından belirlenmekteydi)
İthalat Genel Müdürlüğü 2023/21 sayılı Tebliğ değişliği ile hayata geçirilen hususlar ve başvuru süreçlerini özetleyen bir kılavuz paylaşmıştır.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net