İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen ithalat işlemlerinde, bu işlemlere başvuruda bulunacak firmaların başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirleyen 2017/3 sayılı Tebliğ 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bahse konu Tebliğ’in “İthalat İşlemleri İçin Elektronik Ortamda Başvuru” başlıklı 10 uncu maddesinde:

-​1/1/2018 tarihinden itibaren ithalat işlemleri için, firmaların bu Tebliğ kapsamında adına işlem yapmak için yetkilendirilen kullanıcıları vasıtasıyla elektronik ortamda yapılan başvuruları kabul edilmeye başlanır. 1/4/2018 tarihinden sonra elektronik ortamda yapılacak başvurular dışındaki başvurular kabul edilmez. Ancak, elektronik ortamda yaşanabilecek teknik sorunlar sebebiyle başvuru yapılamaması halinde, fiziksel başvurular da kabul edilir.

-​(2) İthalat işlemlerine ilişkin elektronik ortamda yapılacak başvurular, Bakanlık internet sayfasındaki “E-imza Uygulamalarının” altında yer alan “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünden gerçekleştirilir.

-​(3) İthalat işlemleri için başvuruda istenilecek bilgi ve belgeler, her bir ithalat işleminin mevzuatında yer almaktadır.


Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.