İthalat Genel Müdürlüğü’nün Hotplate İsimli Eşyada Gözetim Uygulanmayacağı Hakkındaki YazısıSöz konusu yazıda “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2013/6 Sayılı Tebliğ çerçevesinde, imali bitirilmiş aksamı tamamlanmış nihai eşya olarak yalnızca elektrikli set üstü ocakların gözetim kapsamı içerisine alınması amaçlanmış olup, hotplate ticari tanımlı eşyanın anılan Tebliğ kapsamı içerisinde değerlendirilmemesi gerekmektedir.”denmektedir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

T.C. 
EKONOMİ BAKANLIĞI 
İthalat Genel Müdürlüğü 
Sayı :17752354-215.99 
Konu :2013/6 Sayılı Tebliğ 
 
 
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 
 
 
 
İlgi: a) 12.03.2014 tarihli ve 05033 sayılı yazınız. 
b) 13.03.2014 tarih ve 220000195 sayılı yazımız. 
c) 18.03.2014 tarih ve 5402 sayılı yazınız. 
d) 19.03.2014 tarih ve 220000203 sayılı yazımız. 
 
Bilindiği üzere 20.04.2013 tarihli ve 28624 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2013/6 Sayılı Tebliğ çerçevesinde, imali bitirilmiş aksamı 
tamamlanmış nihai eşya olarak yalnızca elektrikli set üstü ocakların gözetim kapsamı içerisine alınması 
amaçlanmış olup hotplate ticari tanımlı eşyanın anılan Tebliğ kapsamı içerisinde değerlendirilmemesi 
gerekmektedir. Bu durum aynı Tebliğ’de 8516.60.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) 
yer alan Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları tanımlı eşyadan “yalnızca elektrikli set 
üstü ocaklar” şeklinde belirtilmiştir. 
Bu çerçevede, Bakanlığımıza yapılan çeşitli şikâyetlerde söz konusu ürünün gümrük kapılarından 
geçişi sırasında gümrük müdürlüklerince farklı uygulamalarda bulunulduğu ve eşyanın Tebliğ kapsamı 
içinde değerlendirildiği ifade edilmiştir. 
İthalata konu herhangi bir eşyanın gümrük kapılarından geçişi sırasında hangi GTİP altında 
değerlendirileceği Bakanlığınız görev ve yetki alanında bulunmakla beraber İlgi’de kayıtlı yazışmalarda 
konuya ilişkin Bakanlığımız görüşü sorulmuş ve tarafımızca görüş belirtilmiştir. Bu kapsamda, İlgide 
kayıtlı yazılarımızda da belirtildiği üzere 8516.60.50.00.00 GTİP’inde yer alan Pişirme sacları, kaynatma 
halkaları ve ısıtma levhaları tanımlı eşyadan “yalnızca elektrikli set üstü ocakların 2013/6 sayılı Tebliğ 
kapsamında değerlendirilmesinin ve konuya ilişkin olarak gümrük idarelerinin bilgilendirilmesinin faydalı 
olacağı mütalaa edilmektedir. 
 Bilgileri ve gereğini arz ederim. 
 
Mehmet AZGIN 
Bakan a. 
İthalat Genel Müdürü V.