İthalat Beyannamelerindeki “Mali Sorumlu Kişi” Kutusunun İhtiyari Olması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 
Konu:  İthalat Beyannamelerindeki “Mali Sorumlu Kişi” Kutusunun İhtiyari Olması Hk.

Duyuru Özeti:

03.05.2023 tarihli düzenleme ile;

Gümrük Yönetmeliğinin 14 nolu eki Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatında değişiklik yapılarak, beyannamenin “Mali Sorumlu Kişi” tanımlı 9 nolu kutusunun doldurulması ihtiyari hale getirilmiş ve doldurulması ihtiyari hale getirilen hususlar için usulsüzlük cezası uygulanmayacağı düzenlenmişti.

Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatında hem “İhracat” hem de “İthalat” ana başlıkları altında “Mali Sorumlu Kişi”ye ilişkin 9 nolu kutu bulunmasına karşın, 03.05.2023 tarihli düzenlemede sadece “ihracatçının” mali sorumlu kişi kutusunun doldurulmasının ihtiyari hale geldiğine dair atıf bulunmaktaydı.

12.05.2023 tarihli yeni düzenleme ile;

B. İTHALAT” başlığı altında yer alan “9 no.lu kutu: Mali sorumlu kişi” kutusunun da ihtiyari olduğuna dair düzeltme yayımlanmıştır.

Yapılan son değişiklik ile; ithalat beyannameleri için de mali sorumlu kişi kutusunun doldurulması kaynaklı usulsüzlük cezası uygulanmayacağı anlaşılmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 
Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]