İthal Konteyner İndirim Skalası Hak Edişleri (MİP)(Son Basv.Tar: 15.06.2013)İthal Konteyner İndirim Skalası Hak Edişleri (MİP)(Son Basv.Tar: 15.06.2013)

Mersin Uluslararası Liman İşletmeleri A.Ş.’den alınan yazıda; 

İşletmelerinin; 27.02.2013 tarihinde yayınlandığı MIP.0101-7/402 sayılı “İthalat Konteyner Ardiye İndirim Skalası hk.” konulu duyuruya istinaden sözleşme imzalayan müşterilere ekonomik açıdan destek olmak amacıyla, sözleşmelerinde hak edişleri ile ilgili teminat mektuplu çalışma uygulamasına aşağıdaki şekilde seçenek ekleme kararı alındığı;

“Müşterilerinin yıllık hak edecekleri indirimi cari hesaplarına her ay sonunda eşit taksitlerle kredi olarak kaydettirmek istemeleri halinde; işletmelerine teminat mektubu vermelerinin yeterli olacağı belirtilmekte ve bu uygulama kolaylığından faydalanmak isteyen müşterilerin en geç 15 Haziran 2013 tarihi itibarı ile “İthalat Dolu Konteyner Taahhüdü Sözleşmesini” imzalamış olmaları ve teminat mektubunu işletmelerine teslim etmeleri gerektiği” bildirilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:
Emine Erdem
Dış Ticaret Şubesi
Mevzuat Servisi
Tel. 0212.4556188
email. 
[email protected]